Giải Hội Khỏe Phù Đổng môn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh niên học 2015 – 2016

Giải Võ Cổ Truyền Hội Khỏe Phù Đổng đã trở thành một hoạt động thường niên thu hút sự tham gia của các học sinh đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, bao gồm các trường công lập, dân lập – quốc tế, tư thục và các …